Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Bulut Çağrı Merkezi Kullanıcı Sözleşmesi’ne zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.


Taraflar
İşbu 'Kullanıcı Sözleşmesi' ('Sözleşme') İnfoset Yazılım Elektronik Danış. İlet. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“İnfoset”) ile infoset.com.tr adresinde yer alan İnfoset Bulut Çağrı Merkezi Yazılımı’ na(YAZILIM, SİSTEM) kullanıcı olarak kaydolan ve/veya giriş yaparak kullanan KULLANICI arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. YAZILIM’ ı kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Bu siteye girmeniz ve/veya YAZILIM’ ı kullanmanız, kullanım politikası koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz. Bu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar tüm kullanıcılar için geçerlidir. Eğer bir kuruluş, şirket ya da başka bir tüzel kişilik adına YAZILIM’ ı kullanıyorsanız, söz konusu kurum adına hareket etme yetkiniz olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartların söz konusu kurum için de bağlayıcı olacağını beyan etmiş sayılırsınız. Böyle bir yetkiniz yok ise YAZILIM’ ı kullanmayınız. Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, YAZILIM’ ı kullanmayınız. Bununla birlikte, "kabul beyanınızın" geçerliliği için aranan yaşta değilseniz (18 yaşını doldurmuş olmak) ya da kısıtlılığınız söz konusu ise "kabul beyanınızın" hukuken bir geçerliliği olmayacağından YAZILIM’ ı kullanmayınız. YAZILIM’ ı kullanarak, işbu sözleşme şartlarını kabul etmiş olursunuz.

1. Giriş
İşbu sözleşmede;

1.1. www.infoset.com.tr: İnfoset Yazılım Elektronik Danış. İlet. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne (“İnfoset”) ait İnfoset’ e ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz İnfoset ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

YAZILIM, UYGULAMA, SİSTEM: İnfoset Bulut Çağrı Merkezi Platformu (Çağrı Merkezi, Santral, IVR, Sesli Yanıt, Otomatik Arama, Ses Kayıt, CRM) yazılımı ve bu yazılım ile sağlanan servislerin ve hizmetlerin tümünü ifade eder.
KULLANICI:YAZILIM’ dan faydalanmak için siteye kullanıcı olarak kaydolan ve/veya giriş yaparak kullanan kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
İÇERİK: KULLANICI tarafından YAZILIMA’ a yüklenen veriler anlamına gelir.
HESAP: YAZILIM’ ın kullanımı için İnfoset tarafından, SİSTEM üzerinde kullanıcıya açılan özel üyelik veritabanı anlamına gelir.
BULUT: İnfoset’in veri merkezinde kurulu olan internet tabanlı YAZILIM servisi ve/veya hizmeti anlamına gelir.
VERİ MERKEZİ: Uygulamanın teknolojik altyapısı ve kullanıcılarımızın verilerini sakladığımız veri merkezi anlamına gelir.
SİTE: www.infoset.com.tr ve www.zeepeak.com adresi anlamına gelir.
VOIP(Voice Over Internet Protocol- İnternet Protokolü Üzerinden Ses): İnternet hattı üzerinden ses aktarımı teknolojisi anlamına gelir.
Session Initiation Protocol (SIP)(Oturum Başlatma Protokolü): VOIP telefon aramalarını oluşturmak, ayarlamak ve bitirmek için kullanılan bir IP telefonculuğu işaretleşme protokolüdür.

2. Konu

2.1. İşbu Sözleşme, ŞİRKET tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı Yazılım uygulamasından faydalanılmasına ve KULLANICI tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak ŞİRKET tarafından KULLANICI’ya sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. Hesap Açma İşlemleri

3.1. YAZILIM’ ın kullanımı için İnfoset tarafından YAZILIM üzerinde KULLANICI’ ya özel üyelik hesabı açılmalıdır. İnfoset, açılan hesaba ait kullanıcı adı, şifre ve müşteri kodundan oluşan hesap bilgilerini KULLANICI’ ya e-posta ve/veya telefon yolu ile bildirecektir.

3.2. Hesap kayıt formunda istenen bilgileri KULLANICI’ nın hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti KULLANICI’ ya aittir. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış bilgi beyanında bulunan KULLANICI, gerçek bilgilerini sağlayana kadar, İnfoset bu KULLANICI’ ya sağladığı YAZILIM’ ı durdurma hakkını saklı tutar.

3.3. İnfoset ihtilaflı KULLANICI hesapları için gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı YAZILIM’ ı duraklatmak ve KULLANICI’ dan resmi belge veya bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir.

3.4. İnfoset, uygun bulmadığı hesapları kaydetmeme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

4. Şifreler ve Güvenlik

4.1. YAZILIM’ ın tüm yönetimi ve kullanımı KULLANICI tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla KULLANICI hesabına ait kullanıcı adları ve şifrelerini 3. kişilerle paylaşması veya bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi, bundan doğacak zarar ve ziyan KULLANICI' nın sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak İnfoset bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde İnfoset ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ve ziyandan ise buna sebebiyet veren KULLANICI sorumludur.

5. Bildirim Yöntemi

5.1. KULLANICI, kendisine İnfoset tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için YAZILIM’ a kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (e-posta, cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.

5.2. KULLANICI ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla, Site’de veya YAZILIM üzerinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, Site’yi ve YAZILIM’ ı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.

5.3. KULLANICI, İnfoset’ in kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan İnfoset ’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

5.4. KULLANICI kayıt olurken ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra İnfoset 'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. INFOSET 'e KULLANICI tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı KULLANICI, İnfoset 'ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

6.1. İnfoset, bu Site’yi veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamaz.

6.2. Bu Site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

6.3. İnfoset, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

6.4. Bu Site’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Site’ yi kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan İnfoset’i ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

7. Kullanım Lisansının Kapsamı

7.1. Kullanım lisansı KULLANICI’ ya, yazılım(lar)ı, iş bu satış sözleşmesinde belirtilen anlık görüşme ve kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla, internet üzerinden kullanma hakkı verir. Yazılım(lar)ın belirtilenden fazla anlık görüşme sayısı ve kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.

7.2. KULLANICI, İnfoset’ ten iş bu sözleşme tahtında aldığı bulut sistemi kiralama hizmetlerini, ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, devredemez veya paylaştıramaz.

7.3. İnfoset Telekom işletmecisi değildir, iş bu sözleşmeye ses taşıma hizmeti(VOIP) dahil değildir.

7.4. Sistemin sonlandırılması en az 30 gün önceden ŞİRKET' e yazılı olarak bildirildikten sonra yapılabilecektir.

8. Tarafların Hak, Yükümlülük ve Sorumluluk Sınırları

8.1. Uygulama üzerinden yapılan sesli görüşmelerin güvenliğinden, ŞİRKET hiçbir biçimde sorumlu değildir.

8.2. KULLANICI, Uygulama’yı sadece Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata (spam, gizlilik, müstehcenlik ya da karalamaya ilişkin politikalar ve kanunlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun olarak kullanacağını beyan, taahhüt ve garanti eder.

8.3. UYGULAMA üzerinden yapılan sesli görüşmelerin kalitesi KULLANICI’ nın internet alt yapısı ve VOIP hizmeti aldığı Telekom işletmecisinin sunduğu hizmet garantisi ile sınırlıdır.

8.4. İnfoset, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, VOIP operatörler, telekom operatörleri, yer sağlayıcılar veya GSM operatörleri tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya İnfoset’ in kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler ŞİRKET tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.

8.5. KULLANICI Uygulama’ yı, sip destekli ip telefon üzerinden, gateway cihazları aracılığı ile analog ve dijital telefon hatları üzerinden, sip destekli “softphone” bilgisayar yazılımı üzerinden, mobil yazılımlar ile akıllı telefon üzerinden kullanabilir.

8.6. KULLANICI’ nın kullandığı, IP Telefon, Gateway cihazı, softphone bilgisayar yazılımı, akıllı telefon mobil yazılımları Ugulama üzerinde çalışmaması durumunda ŞİRKET sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.7. KULLANICI’ ya Uygulama üzerinden VOIP görüşme hizmeti; KULLANICI’ nın anlaşma yaptığı Telekom işletmecisi tarafından sağlanır. İnfoset, KULLANICI ile anlaşma yaptığı Telekom işletmecisi arasında oluşan maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.

8.8. KULLANICI, anlaşma yaptığı Telekom işletmecisinden aldığı hizmetin sağlıklı bir şekilde Uygulama servisine ulaştırmaktan sorumludur. Telekom işletmecisinden kaynaklı problemlerden İnfoset sorumlu değildir. KULLANICI Telekom işletmecisinden kaynaklı problemleri çözmekle yükümlüdür

8.9. KULLANICI, Uygulama’ dan faydalanmak için ŞİRKET tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak beyan etmelidir. KULLANICI tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından İnfoset sorumlu değildir.

8.10. İnfoset, KULLANICI’ nın Uygulama yazılımında yaptığı hatalı ayarlardan ve bu hatalar sonucu oluşan maddi ve manevi cezalardan sorumlu değildir

8.11. İnfoset, hesabını 90 (doksan) günden daha fazla süre işletmeyen KULLANICI’ların hesaplarını pasif hesap durumuna getirebilir. Bu duruma düşen hesaplar 30 (otuz) gün içerisinde hesaplarını aktif hale getirmelidir. İnfoset aktif hale gelmeyen hesapları ve bu hesaplara ait dataları ve ilgili iletim raporlarını kendi veritabanından düzenli bir biçimde silebilir.

8.12. KULLANICI, Uygulama’ya, kullanıcı adı, şifresi ve müşteri kodu kullanılarak giriş gerçekleştirilecektir. Bu bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından KULLANICI sorumlu olacaktır. Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, KULLANICI tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya ait olacaktır. KULLANICI, kullanıcı şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal İnfoset’ e bildirecektir.

8.13. KULLANICI tarafından paylaşılan İçerik KULLANICI’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak İnfoset sorumlu tutulamayacak olup, İnfoset’ in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.14. KULLANICI, UYGULAMA’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar site ve UYGULAMA içinde belirtilecektir.

8.15. KULLANICI, UYGULAMA’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. İnfoset, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. İnfoset, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

8.16. KULLANICI hesabı üzerinde tutulan ses kayıtları 20GB sabit disk üzerinde kaydedilmektedir. KULLANICI talep ederse, ses kayıtları FTP sunucusu üzerinden KULLANICI tarafından kopyalanabilir.

8.17. Taraflar birbiri adına, ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz, herhangi bir taahhütte bulunamaz.

8.18. İnfoset, İşbu sözleşme konusu UYGULAMA’ nın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

8.19. İşbu sözleşme konusu UYGULAMA’n ın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve bunun neticesinden doğacak her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

8.20. KULLANICI’ nın işbu sözleşmedeki yükümlüklerini veya taahhütlerini ihlal etmesi sebebiyle veya hukuka aykırı kullanım yapması sebebiyle 3. kişilerin ve/veya diğer kişilerin işbu sözleşme kapsamında uğradıkları zarar nedeniyle İnfoset’ ten tazminat talep etmeleri veya İnfoset’in idari ya da cezai yaptırıma uğraması halinde KULLANICI’ya rücu etme ve uğradığı zararların tazminini isteme hakkı saklıdır.

8.21. KULLANICI’nın işbu sözleşmedeki yükümlükleri veya taahhütleri ihlal etmesi veya hukuka aykırı kullanım yapması sebebiyle İnfoset’ in karşı karşıya kalabileceği her türlü talep ve dava sonucunda ortaya çıkabilecek zarar, kayıp, yükümlülük, uzlaşma, ve masraf (harcamalar ve makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) karşısında tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder.

8.22. KULLANICI, İçerik ve diğer bilgilerin İnfoset veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

9. Mali Yükümlülükler

9.1. KULLANICI, YAZILIM’ dan ancak Site’ de beyan edilen ücretleri yine Site’ de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

9.2. İnfoset, KULLANICI’ya ödediği bedel kadar fatura keser ve KULLANICI’ya e-posta yada posta yoluyla iletir. İnfoset tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde fatura sahibi tarafından 8 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden KULLANICI sorumludur.

9.3. YAZILIM’ın kullanım ücretleri her an değişebilir. Zaman zaman Ücret Listesi’ni incelemek ve İnfoset tarafından değiştirilmiş ücretlerden haberdar olmak KULLANICI sorumluluğundadır.

9.4. Tüm hesaplar için, ücretin ödenmemesi ya da ücretin ödeme onayının yanlış zamanda verilmiş olması sebebiyle hesabın pasif hale gelmesinden sonra KULLANICI hesabı tekrar aktif hale getirmek isterse, İnfoset bunun için bir ücret talep edebilir.

9.5. KULLANICI sistemde kullanacağı anonslardan sorumludur. İnfoset, KULLANICI’nın sistemde kullandığı anonslardan kaynaklı telif hak ihlallerinden, anonslardan doğacak maddi ve manevi cezalardan sorumlu değildir.

10. Kullanım Bilgilerinin Toplanması

10.1. KULLANICI, hesabına giriş yapılarak YAZILIM’ı kullanılmaya başlandığında, kullanıcı adı, işlem yaptığı IP adresi, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri ve YAZILIM sayfalarındaki dolaşımları izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. YAZILIM’ın kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda KULLANICI’nın İnfoset’e izin verdiği anlamına gelir.

11. Gizlilik

11.1. Sözleşmede adı geçen taraflar, birbirlerine ait bilgileri üçüncü bir şahsa veya kuruma açıklamayacağını ve bu bilgilerin sözleşme dışında hiçbir şekilde kullanmayacağını kabul eder.İş bu sözleşmenin iflası esnasında öğrenmiş oldukları birbirlerine ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin, bilgi almaya yetkili resmi kurumlar hariç üçüncü kişilere ifşa edilmemesi veya açıklanmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Aksi takdirde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf, diğer tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

12. Mücbir Sebep

12.1. Taraflardan birinin, İş bu sözleşme kapsamında yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini; kaza, doğal afet, savaş, isyan veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki sebepler nedeniyle yerine getirememesi mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Taraflar bu oluşan mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin uygulanmaması nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacak, Mücbir sebep 6 (altı) ay boyunca ortadan kalmaz ise taraflar istedikleri taktirde sözleşmeyi fesh edebileceklerdir.

13. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

13.1. İşbu Sözleşme’nin asgari süresi yoktur. Sözleşme, seçilen hizmet tipine göre ve İnfoset’in kendi takdirine bağlı, dilediği zaman hizmeti durdurma ve bu şekilde, başka herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın Sözleşme’nin feshedilmiş sayılması esas olmak üzere, yürürlükte kalır.

13.2. İşbu Sözleşme legal@infoset.com.tr adresine e-posta göndererek fesih edilebilir. Yazışmalarda adınız, soyadınız, ve firma kodunuz olmalıdır. Bu sözleşme feshedildiği takdirde hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır.

13.3. İnfoset işbu sözleşme’yi herhangi bir zamanda sebep olsun olmasın, ihbar ederek veya etmeden feshedebilir. İnfoset’in bu fesih sebebiyle KULLANICI’ya yada herhangi üçüncü kişiye hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

13.4. İnfoset fesih tarihinden itibaren 15 gün içinde arşivlenmiş KULLANICI verilerini silebilir.

13.5. İşbu Sözleşme’nin mülkiyet, garanti uyarısı , sorumluluğun sınırlandırılması ve gizlilik gibi doğası gereği fesihten sonra da ayakta kalması gereken hükümleri fesihten sonra da ayakta kalacaktır.

14. Fikri Mülkiyet Hakları

14.1. Site ve YAZILIM üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat İnfoset’e aittir. İşbu sözleşme ile KULLANICI hiçbir yazılıma ilişkin lisansa hak kazanmış olmaz. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve YAZILIM’a ilişkin hakların ve menfaatlerin KULLANICI’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İnfoset, kullanıcıya hizmetlerden yararlanabilmesi için YAZILIM üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları İnfoset’e aittir.

14.2. KULLANICI, doğrudan ya da dolaylı olarak: YAZILIM’ ın kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da YAZILIM’la bağlantılı olarak bulunan Uygulama yada herhangi bir yazılım, döküman ya da veri üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, sökmemeyi, veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri YAZILIM’dan, YAZILIM’la bağlantılı olarak bulunan YAZILIM yada herhangi bir Yazılım’dan kaldırmamayı, YAZILIM’a ya da YAZILIM’la bağlantılı olarak bulunan YAZILIM yada herhangi bir Yazılım’a bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler oluşturmamayı; YAZILIM ya da YAZILIM’la bağlantılı olarak bulunan YAZILIM yada herhangi bir Yazılım’ı kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul eder.

14.3. KULLANICI, hiçbir şekilde ve nedenle YAZILIM’ı ya da YAZILIM’la bağlantılı olarak bulunan YAZILIM yada herhangi bir Yazılım’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşma, eser oluşturma hakkına sahip değildir.

14.4. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, INFOSET’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

14.5. KULLANICI, herhangi bir şekilde İnfoset’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, YAZILIM markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

15. Uyuşmazlıkların Hali

15.1. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu sözleşmenin yorumunda ve İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların Taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16. Diğer Hükümler

16.1. İnfoset, KULLANICI aksini istemediği takdirde KULLANICI’yı referans olarak gösterebilir.

16.2. KULLANICI, yüklediği içerikler ile Site ve YAZILIM’ın kullanımından münhasıran sorumludur. KULLANICI, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, YAZILIM’ın ve/veya Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılanma masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) İnfoset’i beri kıldığını kabul eder.

16.3. Aksi belirtilen durumlar hariç, KULLANICI’nın yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, İnfoset kayıtları geçerli sayılacaktır.

16.4. İNFOSET VEYA İNFOSET’in HİZMET SAĞLAYICILARI, SAHİPLERİ, İŞ ORTAKLARI, BİLGİ SAĞLAYICILARI, HESAP SAĞLAYICILARI, LİSANS VERENLERİ, ÇALIŞANLARI, DİSTRİBÜTÖRLERİ VEYA ACENTALARI(BU MADDE ÇERÇEVESİNDE TOPLU OLARAK “INFOSET” OLARAK ADLANDIRILACAKLARDIR), KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN İLERİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK INFOSET, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. INFOSET’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

16.4. İnfoset, YAZILIM’ın kullanım kurallarını ihlal eden bir soruna rastlarsa hiçbir ihtara gerek olmaksızın, KULLANICI hesabını kapatma hakkını saklı tutar.


Bu sözleşme ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz varsa, legal@infoset.com.tr e-posta adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 27.08.2018